Klachtenprocedure

Royalplint zal altijd in alle redelijkheid klachten over leveringen, producten en service proberen op te lossen in overleg met de klant. Meld voor een snelle afhandeling uw klachten zo snel mogelijk na de levering of vaststelling van het probleem. Voor de producten geldt de wettelijke garantie en voor zover van toepassing geldt daarnaast nog de fabrieksgarantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. De eventuele fabrieksgarantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Klachten kunnen telefonisch +31 (0) 40 295 46 61, of per mail (info@royalplint.nl) worden doorgegeven.

Klachten worden binnen 14 dagen na melding met u afgehandeld. Indien dit binnen 14 dagen niet haalbaar is wordt u hiervan op de hoogte gesteld, met de te verwachten afhandelingstermijn.

In geval van een klacht/geschil kunt u ook terecht bij https://ec.europa.eu/consumers/odr/